2016 © Ya’qoeb geen rechten voorbehouden  @ www.al-fatiha.nl


Home Al Fatiha Feestdagen
Share on Twitter Print Share on Facebook


De Shahadah


Iemand die zich bekeerd tot de Islam begint altijd met het uitspreken van de geloofsgetuigenis.
Het is van groot belang dat iemand die zich wilt bekeren tot de Islam dit doet met een zuivere intentie en dat hij volledig overtuigd is van het feit dat de Islam de ware religie van zijn Schepper is.
God beoordeelt iedere handeling van een persoon namelijk altijd op de intentie en als deze intentie niet zuiver is dan zal het niet door God aanvaard worden.

De shahadah of wel de geloofsgetuigenis is de islamitische geloofsbelijdenis,
Een van de vijf zuilen van de islam.

In getranslitereerd Arabisch luidt deze: āsh'hadu ān lā ilaha illā-llah, āsh'hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah

Nederlandse vertaling: "Ik getuig dat er geen god is dan Allah, ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper is."

Hoe dit klinkt kan je hieronder beluisteren.

afbeelding sura Al Fatiha